حجت ایمانیه چهارم / برشی از کتاب عصای موسی، نوشته بدیع الزمان سعید نورسی رحمه الله تعالی
___
حضرت بدیع الزمان سعید نورسی در این بخش از کتاب خود با بیانی زیبا، منطقی و علمی به بیان قسمی از دلایل و براهین وجود خداوند می‌پردازد و به دنبال آن حقانیت وقوع حشر را به اثبات می‌رساند.
مطالعه این فایل ۷ صفحه‌ای را بر هر آن که خواهان تجربه لذت ایمان تحقیقی‌ست توصیه می‌کنیم.
لینک دانلود: 
 

فرمت فایل: PDF
تعداد صفحات: 7
نویسنده: یاسر قزل
گرافیک: عبدالجبار
لذت داشتن عقاید و باورهای تحقیقی را با ما تجربه کنید.
انجمن آنتی شبهات

نظرات


ارسال نظر