بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم
شروع فعالیت کانال تلگرامی جدید آنتی شبهات
کلیپ معارفه انجمن آنتی شبهات...
▪کیفیت بالا
_
●رد شبهات علمی و دینی.
●تولید و نشر الکترونی کتب و مقالات حوزه فلسفه علم و دین.
●ساخت عکس نوشته‌های زیبا.
●تولید برنامه‌های اندرویدی.
●ترجمه و زیرنویس سخنرانی‌ها، مناظرات و مستند‌های برتر در دو حوزه فلسفه علم و دین.
《لذت داشتن عقاید و باورهای تحقیقی را با ما تجربه کنید.》
_
«انجمن آنتی شبهات»

نظرات


ارسال نظر