🔴ادعا: 
کودکان آتئیست به دنیا می‌آیند و والدینشان آنها را دیندار می‌کنند.
🔴جواب: 
جواب قبلی باز برای این ادعا نیز در حکم جواب است، در حالی که آتئیستم اشتباه معرفی شود، لازم می‌شود که اتوماتیک‌وار تمام کودکانی که به دنیا می‌آیند آتئیست قبول شوند. 
درحالی که از لحاظ بیولوژیکی آتئیست بودن یک کودک امکان ندارد! 
تمام اطلاعاتی که کودکان صاحب هستند، سوای اطلاعاتی که از والدین و محیط اطرافشان کسب کرده‌اند، در ژنتیک آنها جای گرفته است. 
در ژنتیک و یا DNA کودکان نیز، هیچ اطلاعاتی مبنی بر آتئیست بودن و یا باور داشتن‌شان به نبودن خدا جای ندارد. 
هیچ کودکی با داشتن دیدگاهی نسبت به جهان به دنیا نمی‌آید، و این اسلام را نیز شامل می‌شود. 
این حرف شما را متعجب نکند، زیرا اسلام نمی‌گوید که کودکان مسلمان به دنیا می‌آیند، بلکه می‌گوید بر فطرت اسلام به دنیا می‌آیند. 
به دنیا آمدن بر فطرت اسلام به معنی مسلمان بودن نمی‌باشد، به دنیا آمدن بر فطرت اسلام به این معناست که اسلام دینی سازگار با طبیعت انسان است.
نویسنده:
https://youtu.be/6SdpDEINSsw
 
«انجمن آنتی شبهات»

@Anti_Shobahat

نظرات


ارسال نظر