🌸 إنَّ مَعَ العُسرِ یُسراً 🌸
 
🌺 بی‌گمان با هر سختی، آسانیست... . 🌺
 
@anti_shobahat

نظرات


ارسال نظر