آیا قرآن کریم, خطای املایی و گرامری دارد؟ 
 
کاری مشترک از هدیهٔ ما به شما :
https://t.me/hediye_ma_be_shoma
 
و کانال آنتی‌شبهات :
http://T.me/anti_shobahat

نظرات


ارسال نظر