‍ سیری در نماز
 
هوشیار باشید!!
با مطالعهٔ این مقاله، به احتمال بسیار دیدگاهتان نسبت به نماز تغییر خواهد کرد.
در این مقاله از جهاتی به نماز نگریسته شده است که پیش از این کمتر به چشم آمده‌اند.
با مطالعهٔ این مقاله، در کنار بررسی انتقادات و سؤالات متداولی که در خصوص نماز مطرح می‌شوند، شاهد نظرات و تحلیل‌های ارزشمند اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان در خصوص نماز خواهیم بود.
_
فرمت فایل: PDF
 
تعداد صفحات: ۱۳
 
نویسنده: یاسر قزل از انجمن آنتی شبهات
_
 
دانلود
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
✾ T.me/anti_shobahat

نظرات


ارسال نظر