🎥 اعجاز علمی قرآن کریم
 
✍🏻قرآن اگر کتابی الهی نبود، طبیعتاً می‌بایست علم قرن هفت میلادی را ساطع می‌کرد؛ اما شاهدیم که علم قرآن فراتر از زمان و مکانِ ظهور آن است. این موضوع، برهانی به نفع الهی بودن قرآن ارائه می‌کند.
در این ویدئو با یکی از دلایل الهی بودن قرآن کریم آشنا خواهیم شد.
 
سخنران: حمزه تزورتزیس
 
《لذت داشتن عقاید و باورهای تحقیقی را با ما تجربه کنید.》
 
«انجمن آنتی شبهات»
 
✾ @anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر