زیبایی های ساختاری قرآن کریم
 
تقارب میان داستان یوسف و موسی علیهما السلام
 
خطیب: نعمان علی خان
 
ترجمه و زیرنویس: انجمن آنتی شبهات

«انجمن آنتی‌شبهات»

@anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر