ناامیدی بر ما حرام است!
 
«بگو: ای بندگان من که بر خویشتن زیاده‌روی روا داشته‌اید، از رحمت خدا نومید مشوید؛ در حقیقت، خدا همهٔ گناهان را می‌آمرزد که او خود آمرزندهٔ مهربان است.»
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
@anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر