اسکیمو و مسلمان
 
شبهه:
اسکیمو: اگر من چیزی در مورد خدا و گناه ندانم، باز هم به جهنم می‌روم؟
مسلمان: نه؛ اگر ندانی نمی‌روی.
اسکیمو: پس چرا می‌خواهی این‌ها را به من بگویی؟
مسلمان: سکوت... .
 
✍🏻 این شبهه یکی از شبهاتی می‌باشد که در فضای مجازی بسیار ممکن است با آن برخورد کنید؛ اما آیا می‌توانیم از پس اینگونه شبهات برآییم؟ به راحتی و با کمی تفکر، اشتباهات موجود در این گونه شبهات نمایان می‌شوند. معمولا اسلام ستیزان علاقهٔ بسیاری به حرف زدن به جای دیگران دارند؛ اما ما مسلمانان نباید این اجازه را به آن‌ها دهیم.
 
پس بیایید به بازسازی این صحنه گفت‌وگو بپردازیم:
 
اسکیمو: اگر من چیزی در مورد خدا و گناه ندانم، باز هم به جهنم می‌روم؟
 
مسلمان: نه؛ اما به بهشت هم نخواهی رفت... .
 
بهشت و جهنم و درجات متعدد موجود در آن‌ها نتیجهٔ داشته‌ها و دانسته‌های انسان‌ها هستند؛ نه ندانسته‌ها و نداشته‌ها.
این دنیا بدون استثنا برای تمام انسان‌ها صحنهٔ امتحان است؛ اما امتحان هر کس با امتحان شخص دیگر متفاوت است؛ زیرا داشته‌ها و توان انسان‌ها متفاوت است. نتیجهٔ امتحان هرکس نیز بر اساس نوع و نحوه‌ی امتحان آن کس متفاوت خواهد بود.
 
اسکیمو: پس چرا می‌خواهی این‌ها را به من بگویی؟
 
مسلمان: زیرا خداوند از مسلمانان می‌خواهد که به تبلیغ دین و حقایق بپردازند و دیگران را نیز در پاداش و لذت دنیوی و اخروی موجود در نتیجهٔ انجام کار درست شریک سازند.
 
مسلمان از آنجا که می‌داند خداوند، علیم و حکیم مطلق است و انسانِ فاقد این صفات، تسلیم اوامر و نواهی الله متعال است.
مسلمان اگر از حکمت‌های موجود در حُکمی الهی نیز بی‌خبر باشد، موظف به گردن نهادن به آن حکم است؛ زیرا هر حکم الهی، عالمانه و دارای حکمت‌های فراوان است و مشخصاً عدم آگاهی از حکمت‌های موجود در حکمی به معنی نبود حکمت در آن حکم نیست؛ پس هیچ ایرادی بر ترویج علم و دعوت اسلامی مسلمانان وارد نیست.
در پایان نیز باید بگوییم: درست است که مسئولیتی در قبال نداشته‌ها و ندانسته‌هایمان نخواهیم داشت؛ اما هر چه که علم و اعمال صالحمان بیشتر باشد، به همان میزان نیز پاداش دنیوی و اخرویمان بیشتر خواهد بود.
 
اسکیمو: درست است! حق با شماست. می‌شود اطلاعات بیشتری در مورد اسلام به من بدهید؟
 
اسلام ستیز: اسکیمو چه داری می‌گویی؟ بیا برویم... . بیا خودم به تو اطلاعات می‌دهم... . بیا دیگر...!!!
 
-----------------------
پی‌نوشت: اسلام‌ستیز می‌خواهد که تو در جهل بمانی؛ اما مسلمان خواهان عالم بودن توست. انتخاب با خودت است؛ جهل یا علم؟!
 
نویسنده: #یاسر قزل از انجمن آنتی‌شبهات
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
@anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر