تبعیض جنسیتی در تقسیم ارث
 
✍🏻 یکی از شبهاتی که ممکن است به کرات با آن برخورد کنیم، نصف بودن ارث زنان نسبت به ارث مردان است.
 
بسیار دیده می‌شود که اسلام‌ستیزان با استناد به بخش «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» آیهٔ ۱۱ سورهٔ نساء می‌گویند «ببینید در اسلام ارزش و حقوق زنان نصف مردان است؛ ببینید این نشان‌دهندهٔ وجود تبعیض جنسیتی در دین اسلام است و ... .»
 
طبق معمول در این شبهه نیز شاهد تقطیع و تحریف آیات الهی توسط اسلام‌ستیزان می‌باشیم.
 
آن‌ها با حذف بخش اول آیه، یعنی عبارت «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ»، حکم مورد نظر را حکمی کلی و مورد قبول در تمام حالات، جلوه می‌دهند؛ اما با مطالعهٔ بخش اول آیه به راحتی می‌توان فهمید که این حکم، تنها در خصوص ارث فرزندان مذکر و مؤنث از والدینشان می‌باشد.
 
ما در حالاتی شاهد برابری ارث دو جنس و در برخی حالات نیز شاهد بیشتر بودن ارث جنس مؤنث از ارث جنس مذکر هستیم.
 
به طور مثال: در حالتی که وراث، پدر و مادر و تعدادی فرزند باشند، بر اساس آیهٔ ۱۱ سورهٔ نساء، سهم هر یک از پدر و مادر ۱/۶ است.
می‌بینیم که در این حالت، سهم الارث دو جنس مذکر (پدر) و مؤنث (مادر) برابر است و یا در حالتی که تنها وراث زن متوفی، دختر و شوهر وی باشند، بر اساس آیهٔ ۱۱ و ۱۲ سورهٔ نساء، دختر، ۱/۲ و شوهر، ۱/۴ سهم الارث خواهند داشت. می‌بینیم که در این حالت، سهم الارث جنس مؤنث (دختر) دو برابر سهم‌الارث جنس مذکر (شوهر) می‌باشد.
و ... .
 
با مشاهدهٔ این حقایق به راحتی می‌توان فهمید که در تقسیم ارث مورد نظر اسلام، هیچ‌گونه تبعیض جنسیتی‌ای وجود ندارد؛ در نتیجه، واضح شد که نوع جنسیت در میزان ارث تاثیرگذار نیست؛ زیرا اگر این‌گونه بود، در تمام حالات، نسبت میزان ارث دو جنس بر یکدیگر، یکسان می‌بود.
 
نویسنده: #یاسر قزل از انجمن آنتی‌شبهات
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
@anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر