بِسم الله الرحمٰنِ الرحیم
 
#سؤال_مخاطب
 
📝 شُبهه: برخی از دانشمندان می گویند: «خدا، همان قوانینِ فیزیک است.»
 
✅ پاسخ: ابتدا باید تعریف و مفهومِ «خدا» را بدانیم؛ خدا در مکاتب و ادیان مختلف تعاریفِ مختلفی دارد و با صفاتِ گوناگون و متفاوت معرفی می شود؛ باید پرسید که منظورِ این دانشمندان کدام خداست؟ 
 
ما مسلمان هستیم و به #الله عزّوجل ایمان و باور داریم؛ الله متعال مانند هیچ چیزی نیست؛ #واحد است؛ سخن می گوید و بر #عرش استوا یافته است. واضح است که قوانینِ حاکم بر جهان نمی تواند همان الله باشد؛ بلکه این قوانین خود، صنعِ دست چنین ذاتی است و مخلوق است. 
 
🟠 ۱- اگر منظور این دانشمندان این است که «این قوانینِ حاکم بر جهان هستند که دنیا و آنچه دَرِش هست را خلق کرده‌اند» باید عرض شود که قوانین نمی‌توانند چیزی را خلق کنند. بنا بر تعریف فرهنگِ واژگان، قانون یک اصل #نظری است که از پاره‌ای از حقایق نتیجه‌گیری و برای گروه یا ردهٔ خاصی از پدیده‌ها تعریف می‌شود و می‌توان آن را به صورتِ عبارتی، شامل رخ‌دادن پدیده‌ای خاص در صورت برآورده شدن شرایطی خاص، بیان نمود؛ به عبارتِ خیلی ساده‌تر، قوانین فیزیک، فقط سازوکار پدیده‌های جهان هستی را نشان می دهند. قوانین نور به ما می‌گوید نور در فلان شرایطِ خاص، چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؛ هیچ‌گاه این قوانین، خودِ نور را #خلق نمی‌کنند.
 
فشار «P» با دما «T» رابطه مستقیم دارد؛ هر چه فشار بیشتر شود، دما افزایش می‌یابد. این یک قانون است؛ هیچ گاه ندیده ایم این قانون فشار را خلق کند و یا به وجود بیاورد؛ برای به وجود آوردن فشار، به عامل دیگری نیاز است.
 
🟢 ۲- به وجود آمدن جهان، توسط قوانین فیزیک و خلأ کوانتومی، تنها یک فرضیه است و نمی‌توان به عنوان یک حقیقت به آن نِگریست.
 
🔵 ۳- بر فرض، این نظریه حقیقت باشد، قوانین فیزیک به تنهایی جهان را خلق نکرده اند؛ بلکه با خلأ کوانتمی و بقیهٔ شرایطی که در نظریات مطرح است، سبب خلق جهان شده است. روشن است که هماهنگی فوق مانند یک دستگاه است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان وجود خدا را انکار کرد؛ چرا که می‌توان این را نیز گفت: خدا این هماهنگی را به وجود آورده است؛ هیچ مانع منطقی در این احتمال وجود ندارد.
 
📚 منابع:
 
٫۱ سایت byjus.com
 
٫۲ سایت www.aei.mpg.de
 
٫۳ سایت bigbangpage.com
 
 
نویسنده: دانش غلامی از انجمن آنتی‌شبهات
 
«انجمن آنتی‌شبهات»
 
@anti_shobahat

نظرات


ارسال نظر