📘 پاسخ حقیقی به چند دروغ مجازی 
 
عناوین فصول:
 
سرگذشت علم 
 
"بودن" یا "نبودن!" مساله این است ...
 
محدودیت علم 
 
واقعیت پیش از مشاهده 
 
آیا برهان علیت غلط است؟ 
 
هیچ کوانتومی 
 
حیات فراخورشیدی 
 
چرا خداوند باید جمیع فضایل باشد؟
 
📝 نویسنده: پوریا جعفری
منتشر شده در انجمن آنتی‌شبهات
 
📲 فرمت: pdf 
 
برای دانلود کتاب، از اینجا اقدام فرمایید.

نظرات


ارسال نظر