یکی از شبهاتی که به اسلام (از طرف اشخاصی که خود را طرفدار حقوق زنان، معرفی می کنند) وارد شده، شبههٔ ارث دختر و پسر از والدین است که ما در چند مورد آن را بررسی خواهیم کرد.
در مقدمه باید بگوییم که قوانین و احکام باید با هم تناسب داشته باشند و تصویب قانونی، بدون توجه به قوانین دیگر کاملاً اشتباه و بچگانه است؛ مثلاً در تعیین ارث فرزندان باید به مواردی چون مسئولیت مالی مرد نسبت به پدر و مادر، مسئولیت مالی مرد نسبت به همسر و فرزندان، مهریه و نفقهٔ زن و ... توجه کرد‌.
با توجه به موارد بالا توضیحاتی را در زیر ارائه داده‌ایم؛ لطفاً به موارد زیر توجه کنید:
زمانی که فرزندِ دختر، یک سهم می‌گیرد و پسر دو سهم، باید به این نکته توجه کرد که از نظر اسلام، یک زن اگر ارث و اموالی داشته باشد، آن اموال فقط برای خود اوست و لزومی ندارد چیزی از آن را به همسر خود دهد یا آن را برای دیگران خرج کند؛ اما یک مرد در قبال همسر و فرزندان خود مسئول است و آن دو سهمی که نصیب او شده، فقط برای خود او نیست؛ بلکه زن و فرزندان او نیز در آن سهیمند.
توجه کردید؟! همسر این فرد، علاوه بر سهمی که از والدین خود می‌گیرد، به صورت غیر مستقیم در سهم همسر خود از والدینش نیز سهیم شده است!
به یک نکتهٔ دیگر باید توجه کنیم و آن این است: زمانی که یک مرد دو سهم و یک خانم یک سهم از والدین خود می‌گیرند، همزمان همسران آن ها نیز به ترتیب یک سهم و دو سهم از والدین خود می‌گیرند و اگر دقت کنیم در مجموع، سه سهم به هر خانواده می‌رسد و می‌بینیم که عدالت کاملاً رعایت شده است و به هر دو خانواده، سهم یکسانی رسیده است. [۱]
یکی از حکمت های این حکم، جبران بعضی از تکالیف اجتماعی و جزایی است که به عهدهٔ مردان است.
در اجتماع هم زنان هستند و هم مردان؛ ولی عموماً هزینه‌های مربوط به مسائل اجتماعی به عهدهٔ مردان است؛ اما زنان نیز از فواید و نتایج آن بهره‌مند می‌شوند.
 مثلاً اگر یک زن در جامعه، مرتکب عملی شد که مجبور به پرداخت دیه شود، آن دیه را یکی از مردان خانوادهٔ ایشان پرداخت می‌کند که می‌تواند برادر باشد یا ... .
این که می‌گوییم برای تصویب قانونی، باید به همهٔ موارد نگاه کنیم واقعا بجاست. شما اگر دقت کنید اگر برای پدر یک خانواده، اتفافی پیش بیاید که نتواند مخارج خانواده را تأمین کند وظیفهٔ تأمین مخارج، ابتدا بر عهدهٔ کیست؟ قطعاً همه از فرزند پسر خانواده انتظار دارند که جانشین پدر شود و نه تنها مخارج خانواده را تأمین کند، بلکه حافظ امنیت و آرامش خانواده نیز باشد؛ مثلاً در هنگام پیری والدین، وظیفهٔ نگهداری از آن‌ها به عهدهٔ مرد است و فرزند دختر در این مسئله، نقشی ندارد و جدا از آن مخارج او از قبیل نیازهای عادی و حتی تهیهٔ جهیزیه و عروسی نیز به عهدهٔ برادر اوست.
در پایان کلام باید بگوییم اینجا فقط به چند مورد اشاره کردیم؛ ولی دلایل برای اثبات منطقی بودن این مسئله بسیار است و همین الان ممکن است به ذهن هر یک از شما عزیزان خطور کند؛ با اندیشیدن به این موارد، به حقانیت شریعت اسلام پی خواهیم برد.
----------------------------------
[۱] مراد یوسفی، الحاد نوین باتلاق رنگین (جلد اول)، نشر احسان ۱۳۹۷
نویسنده: #فاروق از انجمن آنتی‌شبهات
《لذت داشتن عقاید و باورهای تحقیقی را با ما تجربه کنید.》
«انجمن آنتی‌شبهات»
@anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر