ویل دورانت و نماز
____
ویل دورانت تاریخنگار و فیلسوف مشهور در خصوص نماز اینگونه می‌گوید:
《 پیش از نماز وضو باید گرفت و چون در روز پنج نماز باید گزارد، نظافت، بحق از لوازم ایمان است.
پیامبر مسلمانان را از اھمال در كار وضو بر حذر می‌داشت و می‌فرمود كه خدا نماز بی وضو را نمی‌پذیرد.
تأكید می‌كرد كه پیش از نماز دندان‌ھا را تمیز كنند، ولی مسواك را از واجبات وضو قرار نداد.
در جامعه‌ھای اسلامی پیش از آفتاب و نیمه روز و پسینگاه و نزدیك غروب مؤذن بر گلدسته بالا می‌رود و به وسیله اذان مسلمانان را به نماز می‌خواند.
اذان چنین است : 
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمداً رسول االله. اشهد ان محمداً رسول الله. حی علی الصلواه. حی علی الصلواه. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.
براستی چه نیرومند و شریف است این دعوت که مردم را پیش از طلوع آفتاب به بیداری دعوت می‌کند؛ چه خوب است انسان به هنگام نیمروز از کار بازایستد، و چه بزرگ و باشکوه است که خاطر انسان در سکوت شب به جانب خداوند جل جلاله توجه کند. 
چه خوشاهنگ است صدای مؤذنان در گوش مسلمان و غیرمسلمان که این جانهای محبوس در پیکر خاکی را از فراز هزاران مسجد دعوت می‌کند که به سوی بخشنده زندگی و عقل توجه کنند و به جان با او پیوند گیرند. 
در این پنج وقت، هر مسلمانی در هر گوشه دنیا باید از کار خود، هر چه هست، دست بردارد، تطهیر کند، رو به جانب کعبه بایستد، و رسوم و تشریفات نماز را به همان صورت که مسلمانان دیگر در اوقات مختلف روز عمل می‌کنند به انجام برساند. 》
_
منبع:
تاریخ تمدن تالیف ویلیام جیمز دورانت ترجمه احمد آرام و گروه مترجمان نشر تهران: اقبال: فرانکلین، ۱۳۳۷ -جلد 4 - (عصر ایمان): صفحه 273
_
«انجمن آنتی شبهات»
✾ @anti_shobahat‌

نظرات


ارسال نظر