"خداوند که به ما حواس و عقل و اندیشه را عطا کرده است از ما نمی‌خواهد که حواس و عقل‌مان را در مسائل فیزیکی، که به وسیله‌ی تجارب مستقیم یا براهین ضروری در معرض چشمان و ذهن‌مان قرار گرفته است، کنار بگذاریم."
گالیلئو گالیله
مخترع بزرگ و یکی از مهم ترین دانشمندانی که باعث ظهور علم نوین و انقلاب علمی شدند.
منبع:
علم و دین در افق جهان بینی توحیدی، مهدی گلشنی، ص ۵۲
____
«انجمن آنتی شبهات»
☆@anti_shobahat

نظرات


ارسال نظر