هدایت را تو عنایت می کنی 
به قول خودت یا رب 
هدی الله هوالهدی 
هدایت الله حقیقت هدایت است. 
یارب روزی مبارک است و بدبخت کسی است که سوی  دلش و افق قلبش، راه تو نباشد یا الله تو اگر کسی را هدایت کنی یعنی بزرگترین نعمت دنیا و آخرت را نصیبش کرده ای؛ پس ما هم در وقت موعود اجابتت از تو خواهانیم:
اللهم اهدنا الصراط المستقیم...
هفده بار در روز کم است حاشا از روزی که افقمان سمت تو نباشد...
 
اللهم نعوذ بک من الضالین 
 
 
اللهم آمین 
 
 

ح . م

 


نظرات


ارسال نظر