《تنظیم ظریف و میزان حساس جهان در کلام متفکران و دانشمندان بزرگ 》
____
یکی از اندیشمندان مطرح مسلمان به نام سعید نورسی که در زمینه‌های علمی مربوطه تحقیقات زیادی داشته‌اند در خصوص تنظیمات دقیق و ظریف موجود در جهان اینگونه می‌گویند...
گرافیک: عبدالجبار
____
«انجمن آنتی شبهات»

نظرات


ارسال نظر