رابطه میان علم و دین در کلام متفکران بزرگ
____
 
یکی از اندیشمندان مطرح مسلمان به نام سعید نورسی در خصوص رابطه میان علم و دین می‌گوید که...
گرافیک: عبدالجبار
____
 

نظرات


ارسال نظر