دکتر زرین کوب مؤلف کتاب دو قرن سکوت در خصوص ترویج فرهنگ کتابخوانی در اسلام می نویسد: 
 
«در حقیقت مسلمین، مؤسسین واقعی کتابخانه های عظیم عمومی در عالم بوده اند و نیکوکاران در تأسیس و وقف کردن کتابخانه های عام المنفعه، مکرر با یکدیگر رقابت می کرده‌اند.»
 
کارنامهٔ اسلام، تألیف دکتر عبدالحسین زرین کوب، چاپ شرکت سهامی انتشار تهران ۱۳۴۸، صفحهٔ ۳۶.
 
《لذت داشتن عقاید و باورهای تحقیقی را با ما تجربه کنید.》
 
«انجمن آنتی شبهات»
 
 
 
بیشتر بخوانید:
 
 
 

نظرات


ارسال نظر